• Piata Iancului, Bucuresti, Romania
  • 0727 262 263

Activitatea de video chat este legala. Se platesc taxele si impozitele cuvenite statului. Bineinteles, se respecta si cerintele legii privitoare la formele legale de munca, de licente pentru soft-urile folosite, etc.
Pentru siguranta angajatelor, numele studioului nu are nici o legatura cu numele firmei. ok
Nu exista cod COR pentru postul de model video chat si in contract nu se face referire la acest domeniu.
La angajare sunt 2 variante: contract individual de munca sau contract de cesiune drepturi de autor.
Mai jos prezentam cateva articole din Codul Muncii si Codul Fiscal legate de contractul de munca si cel de cesiune drepturi de autor.
Pentru informatii legate de contractul de cesiune drepturi de autor accesati urmatorul link: http://legestart.ro/ce-trebuie-sa-stiti-despre-contractul-de-cesiune-drepturilor-de-autor/

Pentru contractul individual de munca cititi urmatoarele articole culese din Codul Muncii:

Conform Art. 7 Cod Fiscal:
Definitii ale termenilor comuni
(1) In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate - orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit;
2. activitate dependenta - orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare;
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ceii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara siin strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca,in contul beneficiarului de venit.
2.2. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

Capitolul 2 - Principii fundamentale
ART. 3 – Libertatea muncii si a alegerii locului de munca si a profesiei
(1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.
(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.

CAPITOLUL I
Incheierea contractului individual de munca
Art. 21
(1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau,in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Taxe si impozite in video chat
Angajatorul este obligat prin lege sa opreasca si sa vireze la sursa taxele, impozitele si contributiile sociale pe care salariatul le datoreaza statului. Pentru orice retinere de acest fel, salariatul semneaza statul de plata in care ii apare detaliat orice taxa care i se retine din salariu. La sfarsit de an se elibereaza fisa fiscala unde apar toate platile din ultimul an de lucru.

De ce nu colaboram cu cupluri (fata-fata, baiat-fata, baiat-baiat, etc)
Art. 328 din Codul Penal:
Capitolul IV

ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA
Art. 328
Prostitutia
Fapta persoanei care isi procura mijloacele de existenta sau principalele mijloace de existenta, practicand in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.